Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Villa Florencia Kft. (székhely:3336 Bátor Újtelep utca 21.. adószám: 26684039-2-10), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Villa Florencia Kft.

A szolgáltató székhelye: 3336 Bátor Újtelep utca 21.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: idoczi87@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 10-09-037342

Adószáma: 26684039-2-10

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Egri Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: 0620 399 5618

Engedély száma: 33/2019

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Villa Florencia Kft. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

1.3. A honlap, a honlapon található anyagok, küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Villa Florencia Kft. szellemi terméke.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Villa Florencia Kft. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Adatkezelési szabályok

1.5.  Az adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: A Villa Florencia panzió csomagajánlatai

1.6. A termékek csak online vásárolhatóak meg és az ÁFÁ-t is tartalmazzák.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9.A rendelés menete a következőképp történik. A villaflorenciaeger.hu oldalon a Megrendelési űrlap kitöltése után, a rendelési információkat e-mailben kapja meg.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek: A megrendelő űrlapon  lehetőség van plusz termék vásárlásra. A megrendelést követően az e-mailben még egyszer feltüntetésre kerül az ár, amit szükséges elutalni. (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása : A fizetési lehetőségek közül lehetőség van banki átutalásra, pénztári befizetésre és bármilyen SZÉP kártyás fizetésre is. Az összeg beérkezése után, az utazásra jogosító vouchert e-mailben kapja meg az ügyfél.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A feliratkozás céljától függően a következő harmadik félként megjelölt szolgáltatókkal osztjuk meg a felhasználók adatait:

Hírlevélküldő és értékesítési rendszerkezelő szoftver:

SalesAutopilot Kft.

 • Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
 • Adatfeldolgozó címe:Magyarország, 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím):salesautopilot.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Adatvédelmi Nyilatkozat:

Számlázó szoftver szolgáltató

KBOSS.hu Kft.

 • Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Adatvédelmi Nyilatkozat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Bankkártya-elfogadó rendszerek

Barion Payment Zrt.

 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 • Adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
 • E-pénz kibocsátó engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): barion.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Adatvédelmi Nyilatkozat: https://secure.barion.com/Contract/GetDocument?key=akt
 • A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
 • Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelés feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében

1.17. A Megrendelő jogosult a vásárlástól 3 napon belül elállni. Ez esetben a Megrendelő 3 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az Egri Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Érvényes: 2019. 04. 01-től